Home เพศหญิงและเพศชาย

เพศหญิงและเพศชาย

รักษาผมร่วงในเพศหญิงและเพศชาย


รักษาผมร่วงในผู้หญิง

 

                คนไข้ที่มารักษาที่แฮร์คลินิกไทย นั้นทุกคนต่างประทับใจและพึงพอใจในผลลัพธ์มีการบอกต่อ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุผมร่วงที่พบบ่อยคือ แพ้สารเคมี ขาดสารอาหารและวิตามิน เป็นโรคซีด โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคผิวหนังบางชนิด หรือบางคนเป็นจากพันธุกรรม

                การวินิจฉัยอาการผมร่วงในผู้หญิง จะมีการซักประวัติอย่างละเอียดให้ครอบคลุมทุกๆสาเหตุ การตรวจร่างกายก็มีความสำคัญมากนอกเหนือจากการตรวจหนังศีรษะอย่างละเอียดแล้ว การตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต จับชีพจร ตรวจต่อมไทรอยด์ ดูอาการอย่างอื่นที่อาจจะพบร่วมตามผิวหนัง เมื่อการวินิจฉัยไม่แน่นอน อาจจะจำเป็นต้องสืบค้นเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น

                แฮร์คลินิกไทย จะรักษาโดยยา (ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่ม) สูตรของแพทย์ปริญญาชำนาญด้านเส้นผม โดยทั่วไปแล้วอาการผมร่วงจะลดลงหรือ หยุดร่วงจนสังเกตและรู้สึกได้ ประมาณ 5 - 6 สัปดาห์หลังการรักษา(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) และผมจะค่อยๆเริ่มหนาขึ้น เริ่มรู้สึกว่ามีผมใหม่งอกขึ้นมาใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)  ซึ่งคนไข้บางรายอาจรับยาไว้ 3 เดือนล่วงหน้าได้ หากไม่สะดวกมาที่คลินิกทุกเดือน


w1-26       w41
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)


w31       w61
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)


w51       w71
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)


w9-mth11       w81

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

 

 

รักษาผมร่วงในผู้ชาย


                โดยส่วนใหญ่คนไข้ที่มา แฮร์คลินิกไทย พบว่าปัญหาผมร่วงประมาณร้อยละ 85 - 90 สาเหตุมาจากพันธุกรรม สามารถวินิจฉัยโดยการตรวจหนังศีรษะก็สามารถวิเคราะห์ได้ และคนไข้ทุกคนต่างก็ประทับใจกับผลลัพธ์เช่นกัน เพราะทุกคนที่มารักษาที่ แฮร์คลินิกไทยนั้นต่างเคยรักษาตามคลินิก หรือ ศูนย์ หรือ สถาบัน หรือ ผลิตภัณฑ์ชวนเชื่อต่างๆมาแล้วทั้งนั้น และก็ไม่เห็นผล หรือเห็นผลในระยะสั้นเท่านั้น แต่เมื่อได้มารักษาที่ แฮร์คลินิกไทย เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างและไว้วางใจในความสามารถที่แพทย์จบปริญญาโทผิวหนังโดยตรง

                การรักษาในกลุ่มนี้ แฮร์คลินิกไทย จะรักษาโดยยา (ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่ม) สูตรของแพทย์ปริญญาชำนาญด้านเส้นผม  การรักษาจะเริ่มเห็นผลใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) บริเวณผมที่บางจะเริ่มมีความหนาแน่นของเส้นผมมากขึ้น จะเห็นขนอ่อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรากผมจะมีความแข็งแรงมากขึ้น ดกดำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                โดยคนไข้ที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรคหนังศีรษะต่างๆ ทางแพทย์ก็จะทำการรักษาตามอาการที่คนไข้ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้คลายความกังวลใจ และความเครียดที่สะสมมานาน


m1-1       m2-1

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)


m3-1

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) 


mth7-1(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)


other-mth1-1

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

 

Let’s start our Cialis conversation with some facts about ED. If you ask 10 men to name the most awful health disorder they can imagine, 9 of them will speak about erection problems. This simple test shows the importance of erectile function in the eyes of modern society. The most impressive thing is men are absolutely right from the physiological point of view as well, naming normal ability to perform sexually as a very precious aspect of men’s health. Years of clinical testing proved that normal sex life is vitally important for men’s physical and mental health. Two or three intercourses a weak help prevent nervous breakdowns, headaches, colds, hypertension (high blood pressure), heart attack, stroke, a number of CSN disorders, diabetes and even cancer. The matter is that sex is a unique natural training for every organ, tissue and body system of a man, tadalafil onlinesaying nothing of psychophysical enjoyment and relaxation. - taking erection pills to support your compromised erectile function (you will not have to take Cialis for the rest of your life – when your CNS restores, you will not need any chemical stimulators). - Cialis works within 30-45 minutes, when it takes up to 1 hour for brand pill to become fully effective; - Cialis lasts longer – it stays in the body for almost 36 hours as compared to 24 hours of brand pills; - Cialis can be taken with alcohol, and as for brand ‘love pill’, manufacturers ask you to keep off alcohol; - Cialis is cheaper than brand pills, and you can always afford normal treatment.

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 เมษายน 2016 เวลา 03:44 น.)